Program za fakturisanje, avansni račun, otpremnica, klijenti, izveštaji - sve u Cloud-u.

Pojednostavili smo, olakšali i ubrzali poslovanje.

Poslovni softver koji rešava fakturisanje, upravljanje proizvodima, magacin, lager, obradu izvoda, planiranje budžeta, izveštaje i još mnogo toga.

*Moje Fakture su mnogo više od programa za fakturisanje. :)

Koja je korist od našeg softvera?

Naša misija je da olakšamo svakodnevno poslovanje i da unapredimo tehnologiju koju privrednici koriste na dnevnoj osnovi.

Pojednostavili smo fakturisanje, upravljanje proizvodima, magacinom, lagerom, kupacima i dobavljačima.

Osnovna naše platforme je veoma efikasan program za fakturisanje. Ali nisu samo funkcije bitne. Prijaće Vam jednostavnost interfejsa i činjenica da poslovni softver može biti i koristan i lak za upotrebu. Pored fakturisanja, sa jednog mesta imate punu kontrolu nad bazom proizvoda, ulazom robe, lagerom, magacinom, bazom kupaca i bazom dobavljača. Svi moduli su međusobno integrisani i stanja po magacinima se automatski ažuriraju prilikom izdavanja računa.

Pogledajte video prezentacije

Olakšali smo izveštavanje, pristup informacijama i prodaju

Više ne morate da čekate na informacije o ključnim indikatorima performansi biznisa. Još jedna funkcija Mojih Faktura koju ćete voleti. U svakom trenutku možete saznati rezultate prodaje i naplate na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou. Možete pogledati grafikon prodaje i naplate, grafikon rasta baze kupaca, grafikon porudžbina i potrošnju po budžetskim kategorijama. Plus, softver može da koristi više komercijalista koji sa terena mogu da fakturišu i prave ponude - povezano sa lagerom.

Pogledajte video

Ubrzali smo obradu izvoda i komunikaciju sa knjigovođom.

Vreme je jedini resurs koji ne možete obnoviti. Najvrednija stvar koju ćete dobiti od našeg softvera je ušteđeno vreme. Ubrzali smo fakturisanje, obradu izvoda, evidenciju uplata, klasifikaciju troškova, evidenciju ulaznih računa, evidenciju imovine firme, štampu računa za slanje i dokumentaciju. Omogućili smo i knjigovođi da sam pristupa svim bitnim informacijama i dokumentima.

Pogledajte video

Rešenje koje pružamo

Fokusirali smo se na ključne elemente poslovanja malog biznisa: prodaju, izveštavanje i upravljanje troškovima. Sve sa jednim ciljem - da Vama bude lakše.

Program za fakturisanje

Brzo, jednostavno, otporno na greške i maksimalno automatizovano fakturisanje.

 • Pronalaženje klijenata po PIB-u direktno iz aplikacije
 • Izdavanje računa i predračuna
 • Izdavanje avansnih i konačnih računa
 • Otpremnice
 • Fakturisanje u ino valutama: EUR, USD, GBP
 • Fakture u PDF formatu sa Vašim logotipom
 • Fakture na Srpskom ili Engleskom jeziku
 • Upravljanje kupcima
 • Kartica kupca

Magacin, lager i baza proizvoda

Sve što je potrebno za trgovinu robom i uslugama. Stanje robe u magacinu se automatski ažurira na osnovu ulaznih i izlaznih računa.

 • Upravljanje magacinima
 • Pregled lagera
 • Ulaz i izlaz robe
 • Evidencija ulaznih računa
 • Upravljanje dobavljačima
 • Baza proizvoda
 • Kartica dobavljača

Statistika i izveštaji

Vrlo preglednim grafikonima i izveštajima činimo vam dostupne sve informacije od ključnog značaja.

 • Promet na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou
 • Grafik prometa i naplate
 • Grafik rasta broja korisnika
 • Izveštaj o strukturi potraživanja
 • Grafik potrošnje po kategorijama budžeta
 • Dnevni, mesečni i godišnji izveštaj o prometu (PDV lista računa)
 • Spisak svih računa koji nisu plaćeni u celosti
 • Mesečni izveštaj o iskorišćenosti budžeta

Obrada izvoda

Integracija obrade izvoda pomaže vam da zatvorite ceo poslovni krug i maksimalno automatizujete svoju administraciju.

 • Importovanje izvoda iz banke (u XML formatu)
 • Automatsko prepoznavanje uplata po pozivu na broj
 • Izdavanje avansnih računa direktno sa pregleda izvoda
 • Izdavanje računa direktno sa pregleda izvoda
 • Evidentiranje uplate za postojeći račun direktno sa pregleda izvoda
 • Pravljenje računa od predračuna direktno sa pregleda izvoda
 • Obrada uplata koje ne zahtevaju izdavanje računa
 • Evidencija isplata
 • Uvid na jednom mestu u sve uplate koje nisu povezane sa računima

Planirane budžeta i upravljanje troškovima

Jedinstveni alat za planirane budžeta firme. Integrisan je sa ostatkom sistema kako bi uvek imao tačne informacije o stepenu potrošnje alociranog novca. Odličan alat za evidenciju, kontrolu i smanjenje troškova.

 • Upravljanje kategorijama budžeta
 • Postavljanje limita potrošnje po kategoriji
 • Generisanje projekcija poslovanja
 • Grafički prikaz strukture troškova
 • Izveštaj o potrošnji po budžetskim kategorijama
 • Integrisano sa izvodima i ulaznim računima
Cene su fleksibilne i fer

7 dana besplatnog probnog perioda za sve nove korisnike. Bez obavezivanja.

Mikro

499/ RSD
mesečno*
 • 500 Profaktura godišnje
 • 100 Faktura godišnje
 • 50 Klijenata
 • Izdavanje računa
 • Izdavanje predračuna
 • Izdavanje avansnih i konačnih računa
 • Pronalaženje pravnih lica po PIB-u
 • Obrada izvoda i automatsko kreiranje kupaca i dobavljača
 • Otpremnice
 • Ulazni računi
 • Magacin
 • Lager
 • Upravljanje dobavljačima
 • Kartica dobavljača
 • Izveštaji i grafička analiza poslovanja
 • Pregled računa dospelih za naplatu
 • Lista dužnika
 • Baza klijenata
 • Upravljanje kupcima
 • Kartica kupca
 • Komentari na kupce
 • Vaš brend na fakturama
 • Devizni računi
 • Fakture na engleskom
Aktivirajte Nalog

*Minimalna pretplata je 12 meseci

Special

875/ RSD
mesečno*
 • Neograničeno Profaktura godišnje
 • 1000 Faktura godišnje
 • 100 Klijenata
 • Izdavanje računa
 • Izdavanje predračuna
 • Izdavanje avansnih i konačnih računa
 • Pronalaženje pravnih lica po PIB-u
 • Obrada izvoda i automatsko kreiranje kupaca i dobavljača
 • Otpremnice
 • Ulazni računi
 • Magacin
 • Lager
 • Upravljanje dobavljačima
 • Kartica dobavljača
 • Izveštaji i grafička analiza poslovanja
 • Pregled računa dospelih za naplatu
 • Lista dužnika
 • Baza klijenata
 • Upravljanje kupcima
 • Kartica kupca
 • Komentari na kupce
 • Vaš brend na fakturama
 • Devizni računi
 • Fakture na engleskom
Aktivirajte Nalog

*Minimalna pretplata je 12 meseci

Ultra

2400/ RSD
mesečno*
 • Neograničeno Profaktura godišnje
 • Neograničeno Faktura godišnje
 • Neograničeno Klijenata
 • Izdavanje računa
 • Izdavanje predračuna
 • Izdavanje avansnih i konačnih računa
 • Pronalaženje pravnih lica po PIB-u
 • Obrada izvoda i automatsko kreiranje kupaca i dobavljača
 • Otpremnice
 • Ulazni računi
 • Magacin
 • Lager
 • Upravljanje dobavljačima
 • Kartica dobavljača
 • Izveštaji i grafička analiza poslovanja
 • Pregled računa dospelih za naplatu
 • Lista dužnika
 • Baza klijenata
 • Upravljanje kupcima
 • Kartica kupca
 • Komentari na kupce
 • Vaš brend na fakturama
 • Devizni računi
 • Fakture na engleskom
Aktivirajte Nalog

*Minimalna pretplata je 12 meseci

Iskreni utisci naših korisnika

Šta kažu korisnici servisa Moje Fakture

Servis Moje Fakture nam se zaista dopao i koristimo ga svakodnevno. Definitivno najisplatljiviji alat koji nam maksimalno štedi vreme.

— Vladimir Zobec - Direktor, MPR Plus Beograd

Povezivanje servisa Moje Fakture i PayPal-a je opcija koja je ključna za naše poslovanje sa inostranim partnerima. Ako tome dodamo i lakoću sa kojim se ovaj servis koristi jasno je zašto je on neizostavni deo našeg poslovnog sistema.

— Marko Živanović - Grafički dizajner, Futurianz

Pored toga što čini znatno bržim i jednostavnijim proces sastavljanja računa, servis Moje fakture mi se veoma dopada jer omogućava lak pregled svih plaćenih i neplaćenih računa kao i grafičku analizu prihoda.

— Iva Lujanski
Učinite nešto dobro za sebe :)

Počnite da koristite MojeFakture koliko danas. Za 7 dana besplatnog probnog perioda uverite se i sami da li i koliko vredi.

Potrebna Vam je pomoć pri kupovini?

Unesite Vaše ime i broj telefona i naš agent prodaje će Vas kontaktirati.